Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Sprawozdanie roczne OKOW

OKRĘGOWA KOMISJA OCHRONY WÓD

Działalność Okręgowej Komisji Ochrony Wód w roku 2018r.

1. Ochrona Wód:

a. Ochrona czystości wód realizowana przy ścisłej współpracy z Wojewódzkim

Inspektoratem Ochrony Środowiska, strażnikami SSR i przedstawicielami kół w

zakresie stałego monitoringu stanu czystości wód oraz przyległego do nich terenu,

udział w akcjach „Tydzień Czystości Wód” oraz „Sprzątanie Świata”,

b. Opiniowanie wniosków i obronę interesów PZW przy wydawaniu pozwoleń

- wprowadzenie obrębów ochronnych w miejscach szczególnie ważnych dla ichtiofauny,

c. Organizacja lekcji ekologicznych mających na celu edukację młodzieży w zakresie ochrony środowiska,

d. Walka z kormoranem czarnym,

e. Opiniowanie wniosków kół w sprawach dotyczących ograniczeń dot. wędkowania na

wodach użyczonych im w opiekę,

f. Budowa, ochrona krześlisk i tarlisk,

i. Reprezentowanie interesów Okręgu przed Sądami Rejonowymi w sprawach przeciwko Ustawie o Rybactwie Śródlądowym

j. Komisja pracuje nad zezwoleniem na amatorski połów ryb z uwzględnieniem uwag dostarczonych przez poszczególne Koła. Na podstawie obserwacji odłowów kontrolnych oraz sugestii Kół wprowadzono między innymi;

- łowiska złów i wypuść,

- zimowiska.

l. W naszym Okręgu wszystkie drobne wody są oznakowane również część wód obwodowych posiada tablice informacyjne.

2. Walka z kłusownictwem:

Walka z kłusownictwem oparta była na samodzielnym działaniu Społecznej Straży

Rybackiej, a także ścisłej współpracy z Państwową Strażą Rybacką, Policją i sporadycznie ze Strażą Miejską i Łowiecką. SSR funkcjonuje we wszystkich 12 powiatach naszego okręgu. Strażnicy corocznie uczestniczą w szkoleniach prowadzonych przez PSR i po ich zakończeniu zdają testy kwalifikacyjne, które są podstawą do pełnienia funkcji w SSR.

W roku 2018 Okręg nasz wspólnie z Rybacką Lokalną Grupą Działania "Opolszczyzna" pozyskał unijne środki finansowe na zakup sprzętu dla Społecznej Straży Rybackiej o wartości 300 tys. w skład zakupów weszły dwie łodzie patrolowe, samochód terenowy, lornetki, noktowizory, polary.

Działalność Społecznej Straży Rybackiej okręgu opolskiego jest bardzo wysoko oceniana przez Państwową Straż Rybacką i stawiana za wzór w innych okręgach jako jedna z najlepiej działających w kraju

 

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Ilość odwiedzin