Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Okręgowa Komisja Ochrony Wód

SCHEMAT  POSTĘPOWANIA  W  PRZYPADKU ZANIECZYSZCZENIA  ŚRODOWISKA  WODNEGO.


1. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia środowiska wodnego, tj. zmiany naturalnej barw, mętności i zapachu wody, formowania się osadów, piany a nade wszystko śnięć ryb spowodowanych przyduchą, powodzia lub innymi przyczynami należy podjąć następujące działania:

a. Natychmiast powiadomić Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (nr tel. 077 453-99-06, kom. 0 606 605 052), a następnie biuro Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu tel. 077 454 55 54, kom. 0 604 440 595. Z zaistniałego faktu należy sporządzić notatkę i w miarę możliwości dokumentację fotograficzną.
b. W przypadku niemożliwości natychmiastowego przyjazdu pracownika Inspekcji Ochrony Środowiska należy wezwać przedstawiciela administracji terenowej  (sołtys, pracownik Urzędu Gminy , policja).

 

2. W przypadku zaobserwowania śniętych ryb należy je zebrać, zawiadomić o tym fakcie Biuro Okręgu i przekazać zebrane ryby utylizacji. Nie należy zakopywać martwych ryb. Zalecenia te są zgodne z przepisami weterynaryjnymi.

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Ilość odwiedzin